OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘEDMLUVA

Vítejte na této webové stránce (dále jen "webová stránka"). Tato webová stránka slouží členům k získání potřebných informací, zveřejňování názorů na související problémy a za účelem interaktivního využití. Výraz "vy" označuje zákazníka, který navštíví webovou stránku a / nebo přispívá obsahem na těchto webových stránkách.

Tato webová stránka je vám nabídnuta pod podmínkou, že přijmete bez jakýchkoli změn některá z níže uvedených podmínek (dále jen "Smlouva"). Tím, že přistupujete nebo používáte tyto webové stránky jakýmkoli způsobem, souhlasíte s tím, že budete vázáni dohodou. Přečtěte si pozorně tuto dohodu. Pokud nepřijímáte všechny tyto smluvní podmínky, nepoužívejte tyto webové stránky. Ujistěte se, že se na tuto stránku pravidelně vrátíte, abyste si mohli prohlédnout nejnovější verzi smlouvy. Vyhrazujeme si právo kdykoli na základě vlastního uvážení změnit nebo jinak změnit smlouvu bez předchozího upozornění a váš trvalý přístup nebo používání této webové stránky znamená, že souhlasíte s aktualizovanou nebo upravenou Smlouvou.

 

Používání webových stránek

Podmínkou užívání této webové stránky je záruka, že (i) veškeré informace, které jste na této webové stránce poskytli, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné (ii) pokud máte účet na webových stránkách, jste odpovědní svůj účet kontrolovat, aktualizovat a jste zcela zodpovědný za jakékoli použití vašeho účtu a (iii) jste ve věku 18 let nebo starší. Webové stránky nevědomky sbírají informace o osobách mladších 18 let. Na základě vlastního uvážení si ponecháváme právo odmítnout přístup k této webové stránce a službám, které nabízíme kdykoli a z jakéhokoli důvodu, včetně porušení této smlouvy.

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Obsah a informace na těchto webových stránkách (včetně, ale bez omezení na zprávy, data, informace, text, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, mapy, ikony, software, kód nebo jiný materiál) použitý k poskytování jejího obsahu a informací, je ve vlastnictví rejdarkocfelda.cz. Souhlasíte s tím, že nebudete jinak upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat nebo převádět jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané z webové stránky. Dále souhlasíte s tím, že nebudete:

(i) používat tuto webovou stránku nebo její obsah pro jakýkoli komerční účel;

(ii) přístupovat, sledovat nebo kopírovat jakýkoli obsah nebo informace z této webové stránky pomocí jakéhokoli robota, nebo jiných automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli ručního procesu bez našeho výslovného písemného svolení;

(iii) porušovat omezení na této webové stránce nebo obcházet jiná opatření používaná k zabránění nebo omezení přístupu na tuto webovou stránku;

(iv) přijímat jakákoli opatření, která by podle našeho uvážení zbůsobila nebo mohla způsobit našim infrastrukturám nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení;

(v) spojení s jakoukoli částí této webové stránky za jakýmkoli účelem bez našeho výslovného písemného svolení; nebo

(vi) kopírovat součásti této webové stránky na jakékoli jiné webové stránky bez předchozího písemného souhlasu.

(vii) se pokoušet o modifikaci, překládání, úpravu, dekompilaci, demontáž nebo zpětné zpracování jakýchkoli softwarových programů používaných společností structddomains.com v souvislosti s webovou stránkou nebo službami.

ODPOVĚDNOST

Informace, software, produkty a služby publikované na této webové stránce mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Webová stránka nezaručuje přesnost, a odmítá odpovědnost za chyby a jiné nepřesnosti týkající se údajů a popisu služeb a jejich poskytovatelů.

Webové stránky nezaručují vhodnost použití informací, softwaru, produktů a služeb za libovolným účelem. Nezaručují zahrnutí nebo nabízení všech služeb.  Služby na tomto webu nepředstavují žádné doporučení nebo podporu výrobků podléhajících spotřební dani. Všechny informace, software, produkty a služby jsou poskytovány “tak jak jsou” bez záruky jakéhokoli druhu. Rejdarkocfelda.cz se zříká všech záruk a podmínek, které naše webové stránky, naše servery nebo jakékoli e-maily odeslané z webu, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Rejdarkocfelda.cz tímto odmítá všechny záruky a podmínky s ohledem na tyto informace, software, produkty a služby, včetně všech záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titul a kvalitu poskytovaných služeb.

V žádném případě webová stránka nenese zodpovědnost za přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z dodávky služeb, nebo jejich spojení s vámi, zobrazení nebo použití této webové stránky nebo díky prodlení nebo neschopnost plnit objednané služby, názory vyskytující se na této webové stránce; jakékoli počítačové viry, informace, software, odkazy stránek, produkty a služby získané prostřednictvím této webové stránky, nebo jiným způsobem vzniklým škodám, ať už jsou založeny na nedbalosti či porušení smlouvy.